ตกปลา เกาะลันตา

  Svenska Thai English  
 
fishing tour of ko lanta

กิจกรรมตกปลา เกาะลันตา

ท้องทะเลอันดามันได้รับการกล่าวขานถึงความสวยงาม และความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติทางท้องทะเลมากที่สุดแห่งหนึ่ง ด้วยเพราะความสมบูรณ์ทางธรรมชาติและอุดมด้วยบรรดาสัตว์น้ำต่างๆ ทะเลอันดามันเป็นเสมือนแหล่งอาหารขนาดใหญ่ของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในทะเลแถบนี้

กีฬาตกปลา จึงเป็นกีฬาที่นิยมมากที่สุดอย่างหนึ่ง นักท่องเที่ยวที่นิยมชื่นชอบในการท่องเที่ยวทะเล มักจะเช่าเหมาเรือออกไปตามเกาะแก่งต่างๆ เพื่อไปตกปลา หรืออาจจะพักแค้มปิ้ง และพักผ่อนไปในตัว เกาะลันตา มีสถานที่ตกปลาอยู่อย่างมากมาย และถือได้ว่ายังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มาก เพราะการตกปลาแต่ละครั้ง บรรดาเจ้าของทัวร์จะให้นักท่องเที่ยวตกปลาและนำปลาที่ตกได้ ไปประกอบอาาหารเพียงเพื่อรับประทานในมื้อนั่นๆเพียงเท่านั้น เพื่อเป็นการรักษาธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตไม่ให้มีการทำลายไปโดยสูญเปล่า และอยู่ด้วยกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยระหว่างธรรมชาติและมนุษย์

เกาะเล็กเกาะน้อยรอบๆเกาะลันตา ที่เป็นที่นิยมของนักกีฬาตกปลา คือ เกาะห้า, เกาะหมา, เกาะไหง และเกาะรอก โดยเกาะเหล่านี้ ล้วนมีสภาพของภูเขาหินใต้น้ำที่ซับซ้อน จึงเป็นที่อาศัยของเหล่าปลามากมาย อาทิ ปลาสาก, ปลาแม็คคาเรล, ปลาทูน่า, ปลาฉนาก

ในการออกตกปลาแต่ครั้ง นักตกปลามือใหม่ จะได้รับคำแนะนำจากไกด์ในการตกปลาว่าปลาชนิดไหน อยู่ในระดับความลึกที่เท่าไหร่ และควรใช้อุปกรณ์ชนิดใด ซึ่งกิจกรรมตกปลา มีให้เลือกทั้ง แบบครึ่งวัน และเต็มวัน หรือ เช่าเหมาเรือ

ตกปลา เกาะลันตา

ตกปลา เกาะลันตา
© Copyright 2008 Koh Lanta Island. All rights reserved.